תפריטים

תפריט 70 ש"ח מנה לקחת 

 

 

תפריט  50 ש"ח לקחת

 

 

תפריט דגים 40 ש"ח  לקחת