תפריטים

תפריט  120 ש"ח למנה באולם 

 

 

תפריט   65 ש"ח מנה לקחת 

 

 

תפריט  50 ש"ח לקחת

 

 

תפריט  40 ש"ח למנה לקחת

 

שם המתכון וסגנונו